Uz svaki kupljeni QLED dobijaš vaučer za korišćenje HBO GO usluge, da uživaš u gledanju hit filmova i serija!

Kako bi pravo na vaučer bilo ostvareno, moraš registrovati svoju kupovinu slanjem sledećih podataka na e-adresu ce.promotion@samsung.com i to u roku od 14 dana od datuma izdavanja računa: ime, prezime, e-adresa, prikaz (sken) fiskalnog računa sa prodajnog mesta, model i serijski broj uređaja. Nakon uspešne registracije, vaučer se šalje korisniku putem mejla u roku od najviše 14 dana.

Modeli i trajanje promotivnog perioda:

-QE85Q950TSTXXH 12 meseci
-QE75Q950TSTXXH 12 meseci
-QE65Q950TSTXXH 12 meseci
-QE82Q800TATXXH 12 meseci
-QE75Q800TATXXH 12 meseci
-QE65Q800TATXXH 12 meseci
-QE85Q95TATXXH 12 meseci
-QE75Q95TATXXH 12 meseci
-QE65Q95TATXXH 12 meseci
-QE55Q95TATXXH 12 meseci
-QE85Q80TATXXH 9 meseci
-QE75Q80TATXXH 9 meseci
-QE65Q80TATXXH 9 meseci
-QE55Q80TATXXH 9 meseci
-QE49Q80TATXXH 9 meseci
-QE75Q75TATXXH 9 meseci
-QE65Q75TATXXH 9 meseci
-QE55Q75TATXXH 9 meseci
-QE85Q70TATXXH 9 meseci
-QE75Q70TATXXH 9 meseci
-QE65Q70TATXXH 9 meseci
-QE55Q70TATXXH 9 meseci
-QE75Q65TAUXXH 6 meseci
-QE65Q65TAUXXH 6 meseci
-QE55Q65TAUXXH 6 meseci
-QE50Q65TAUXXH 6 meseci
-QE43Q65TAUXXH 6 meseci
-QE85Q60TAUXXH 6 meseci
-QE75Q60TAUXXH 6 meseci
-QE65Q60TAUXXH 6 meseci
-QE58Q60TAUXXH 6 meseci
-QE55Q60TAUXXH 6 meseci
-QE50Q60TAUXXH 6 meseci
-QE43Q60TAUXXH 6 meseci
-QE55Q950RBTXXH 12 meseci
-QE65Q900RATXXH 12 meseci
-QE65Q950RBTXXH 12 meseci
-QE75Q900RATXXH 12 meseci
-QE75Q950RBTXXH 12 meseci
-QE82Q950RBTXXH 12 meseci
-QE85Q900RATXXH 12 meseci
-QE98Q950RBTXXH 12 meseci
-QE43Q60RATXXH 6 meseci
-QE49Q60RATXXH 6 meseci
-QE49Q65RATXXH 6 meseci
-QE55Q60RATXXH 6 meseci
-QE55Q65RATXXH 6 meseci
-QE55Q70RATXXH 9 meseci
-QE55Q80RATXXH 9 meseci
-QE55Q85RATXXH 9 meseci
-QE55Q90RATXXH 12 meseci
-QE65Q60RATXXH 6 meseci
-QE65Q65RATXXH 6 meseci
-QE65Q70RATXXH 9 meseci
-QE65Q80RATXXH 9 meseci
-QE65Q85RATXXH 9 meseci
-QE65Q90RATXXH 12 meseci
-QE75Q60RATXXH 6 meseci
-QE75Q70RATXXH 9 meseci
-QE75Q85RATXXH 9 meseci
-QE75Q90RATXXH 12 meseci
-QE82Q60RATXXH 6 meseci
-QE82Q70RATXXH 9 meseci

 

Promocija traje od 2.7.2020.-16.8.2020. ili do isteka zaliha.

 

Napomene: - Uspešno registrovani kupac Uređaja može aktivirati Poklon najkasnije do 30.9.2020. godine. - Za aktivaciju Poklona, odnosno HBO GO usluge potrebna je kreditna kartica. - Aktivacija Poklona, odnosno HBO GO usluge obavlja se putem https://hbogo.rs/ - Tokom trajanja perioda u kojem se Poklon – HBO GO usluga koristi (6, 9 ili 12 meseci od dana aktivacije) kupac Uređaja ne plaća naknadu. - Ukoliko kupac Uređaja nakon poklon perioda (nakon iskorišćenja HBO GO usluge, odnosno protekom 6, 9 ili 12 meseci od dana aktivacije Poklona) želi da nastavi sa korišćenjem HBO GO usluge, onda se takva usluga naplaćuje od strane i shodno uslovima kompanije HBO. U suprotnom, neophodno je da kupac Uređaja blagovremeno odjavi svojstvo korisnika HBO GO usluge, shodno Opštim uslovima kompanije HBO. - Opšti uslovi kompanije HBO nalaze se na web strani https://hbogo.rs/terms-andconditions-direct-subscription